Palvelut ja yleistä

Yleistä Impilinnasta

Kainuun ammattiopiston käytössä oleva Seppälän luonnonvara-alan rakennuksiin kuuluvan entisen karjanhoitokoulun päärakennus, ”Impilinnan” on peruskorjattu ja toiminta on käynnistynyt tilassa toukokuussa 2016.

Aiemmin asuinkäytössä olleeseen rakennukseen on rakennettu tuotekehityskeittiö, kahvio, myymälä- ja urheilunurmialueen asiakaspalvelutilat. Tuotekehityskeittiö ja muut yritystoimintaa ja yrittäjyyttä palvelevat tilat mahdollistavat uusien, erityisesti luonto- ja matkailualalle syntyvien tuotteiden tuotekehitystoimintaa ja innovointia maaseudun pienyrittäjyyteen.

Uudet tilat edesauttavat uusien työpaikkojen syntymistä ja yrittäjyyttä, lisäksi peruskorjaus mahdollistaa Impilinnan tilojen käytön Kainuun ammattiopiston eri alojen opetuksessa. Tuotekehityskeittiö soveltuu oppilaitoksen ja yritysten erilaisiin käyttötarkoituksiin, mm. elintarvikealan tuotekehitysprosessien toteuttamiseen.

Impilinna toimii Osuuskunta Seppälän Impilinnan ja yrityskiihdyttämön toiminnan keskuksena. Osuuskuntatoimintaan integroidaan myös luonnonvara-alan opiskelijoiden yrittäjyysopintoja ja näin alennetaan kynnystä yrittäjyyteen. Oppimisympäristön lisäksi Impilinnaa hyödynnetään myös elämysmatkailussa. Impilinnnaa vuokrataan tulevaisuudessa myös yritysten, järjestöjen ja yksityisten henkilöiden käyttöön.

Monitoimikentän ja golfin harjoitusalueiden asiakkaita palvellaan myös Impilinnan tiloissa. "Seppälän urheilunurmialueiden rakentaminen" -hanke mahdollistaa kenttien kunnostuksen.

KAO:n opiskelijat toteuttivat peruskorjauksen opiskelijatyönä (rakentaminen, LVI- ja sähkötyöt). Peruskorjaus tehtiin "Impilinna kaupunkikuvassa" -hankkeessa tehtyjen peruskorjaussuunnitelmien pohjalta. Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen hallinnoima peruskorjaushanke tehtiin yhteistyössä Kainuun Liiton, Kainuun ammattiopiston ja Kainuun museon kanssa. Impilinnan remontointiin osallistui n. 100 KAOn opiskelijaa.

Mukana oli talonrakentajia, sähköalan- ja lvi-alan opiskelijoita. Luonnonvara-alan opiskelijat rakensivat Impilinnan eteen alkuperäisen mallin mukaista barokkipuutarhaa sekä golfkenttiä rakennuksen taakse. Kyseessä on siis yhteinen voimainponnistus vanhan historiallisen rakennuksen ja ympäröivän infran kuntoon laittamiseksi.

 

Osuuskunta Seppälän Impilinna

Osuuskunta Seppälän Impilinnan toiminta painottuu luonnonvara-alalle, luonto-, luonnontuote-, matkailusektoreille sisältäen myös näihin kaikkiin kytkeytyvät palvelut ja tuotteet elämysruoasta erilaisiin ohjelmapalveluihin. Osuuskunta toimii paitsi yrittäjyyden mahdollistajana, myös opiskelevien ja valmistuneiden sekä olemassaolevien yrittäjien kohtaamispaikkana ja verkostoitumiskanavana.

Monialaisena osuuskuntana yritys hoitaa markkinointia, tiedon jakamista ja yhteistä tuotekehitystä ja siihen liittyvien hankintojen tekemistä. Osuuskuntaan liitytään pääasiallisesti henkilöjäsenenä, jolloin kunkin jäsenen myynti maksetaan palkkana. Jokainen jäsen toimii itsenäisesti "yrittäjämäisesti", mutta osuuskunta tarjoaa apua mm. markkinointiin. Myynnistä 30 % tilitetään osuuskunnalle, joka kattaa palkan sivukulut, markkinoinnin, tilitoimiston palvelut, vakuutukset jne. Osuusmaksu tilitetään takaisin jäsenelle hänen erotessaan osuuskunnasta. Mikäli olet kiinnostunut osuuskunnan toiminnasta, ota yhteyttä s-posti: OSImpilinna(at)outlook.com

 

Impilinnan puutarha

Impilinnan puutarhassa hyötykasvit koristavat koristekasvien lomassa Impilinnan pihapiiriä. Kotitalouskoulun perintönä tuodaan esille puutarhan hyötykäyttöä mukaellen sitä nykyaikaiseen puutarhan käyttöön myös rentoutumis- ja virkistyspaikkana.

 

Tervetuloa tutustumaan!