Palvelut ja yleistä

Osuuskunta Seppälän Impilinnan yrittäjät

 

Maija Eskolin: 050 4521 900
Mari Heikura: 040 7543 579
Mikko Heikura: 040 7305 542
Sari Laukkanen: 044 797 4581
Kyösti Moilanen: 040 5415 169
Heli Pirinen: 044 7970 772
Päivi Riski: 045 2682 793
 

Yleistä Impilinnasta

Kainuun ammattiopiston käytössä oleva Seppälän luonnonvara-alan rakennuksiin kuuluvan entisen karjanhoitokoulun päärakennuksen, ”Impilinnan” peruskorjaus on edennyt piha- ja nurmitöiden kunnostuksesta Impilinnan sisätiloihin. Käynnistyneen Uudistuva Impilinna -hankkeen tavoitteena on peruskorjata rakennuksen sisätilat.

Aiemmin asuinkäytössä olleeseen rakennukseen rakennetaan tuotekehityskeittiö, kahvio, myymälä- ja urheilunurmialueen asiakaspalvelutilat. Tuotekehityskeittiö ja muut yritystoimintaa ja yrittäjyyttä palvelevat tilat mahdollistavat uusien, erityisesti luonto- ja matkailualalle syntyvien tuotteiden tuotekehitystoimintaa ja innovointia maaseudun pienyrittäjyyteen.

Uudet tilat edesauttavat uusien työpaikkojen syntymistä ja yrittäjyyttä, lisäksi peruskorjaus mahdollistaa Impilinnan tilojen käytön Kainuun ammattiopiston eri alojen opetuksessa. Tuotekehityskeittiö soveltuu oppilaitoksen ja yritysten erilaisiin käyttötarkoituksiin, mm. elintarvikealan tuotekehitysprosessien toteuttamiseen.

Impilinna tulee toimimaan Osuuskunta Seppälän Impilinnan ja yrityskiihdyttämön toiminnan keskuksena. Osuuskuntatoimintaan integroidaan myös luonnonvara-alan opiskelijoiden yrittäjyysopintoja ja näin alennetaan kynnystä yrittäjyyteen. Oppimisympäristön lisäksi Impilinnaa hyödynnetään myös elämysmatkailussa. Impilinnnaa vuokrataan tulevaisuudessa myös yritysten, järjestöjen ja yksityisten henkilöiden käyttöön.

Monitoimikentän ja golfin harjoitusalueiden asiakkaita palvellaan myös Impilinnan tiloissa. "Seppälän urheilunurmialueiden rakentaminen" -hanke mahdollistaa kenttien kunnostuksen.

KAO:n opiskelijat toteuttavat peruskorjauksen opiskelijatyönä (rakentaminen, LVI- ja sähkötyöt). Peruskorjaus tehdään "Impilinna kaupunkikuvassa" -hankkeessa tehtyjen peruskorjaussuunnitelmien pohjalta. Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen hallinnoima peruskorjaushanke tehdään yhteistyössä Kainuun Liiton, Kainuun ammattiopiston ja Kainuun museon kanssa. Impilinnan remontointiin osallistuu n. 100 KAOn opiskelijaa.

Mukana on talonrakentajia, sähköalan- ja lvi-alan opiskelijoita. Luonnonvara-alan opiskelijat rakentavat Impilinnan eteen alkuperäisen mallin mukaista barokkipuutarhaa sekä golfkenttiä rakennuksen taakse. Kyseessä on siis yhteinen voimainponnistus vanhan historiallisen rakennuksen ja ympäröivän infran kuntoon laittamiseksi.

 

Osuuskunta Seppälän Impilinna

Osuuskunta Seppälän Impilinnan toiminta painottuu luonnonvara-alalle, luonto-, luonnontuote-, matkailusektoreille sisältäen myös näihin kaikkiin kytkeytyvät palvelut ja tuotteet elämysruoasta erilaisiin ohjelmapalveluihin. Osuuskunnan tarkoitus on toimia paitsi yrittäjyyden mahdollistajana, myös opiskelevien ja valmistuneiden sekä olemassaolevien yrittäjien kohtaamispaikkana ja verkostoitumiskanavana.

Monialaisena osuuskuntana yritys hoitaa markkinointia, tiedon jakamista ja mahdollisesti myös yhteistä tuotekehitystä ja siihen liittyvien hankintojen tekemistä. Osuuskuntaan liitytään pääasiallisesti henkilöjäsenenä, jolloin kunkin jäsenen myynti maksetaan palkkana. Jokainen jäsen toimii itsenäisesti "yrittäjämäisesti", mutta osuuskunta tarjoaa apua mm. markkinointiin. Myynnistä 30 % tilitetään osuuskunnalle, joka kattaa palkan sivukulut, markkinoinnin, tilitoimiston palvelut, vakuutukset jne. Osuusmaksu tilitetään takaisin jäsenelle hänen erotessaan osuuskunnasta. Mikäli olet kiinnostunut osuuskunnan toiminnasta, ota yhteyttä s-posti: heli.pirinen@kao.fi.

 

Impilinnan puutarha

Lisää infoa myöhemmin!

 

Tervetuloa tutustumaan!